Algemene Voorwaarden


Bij het gebruik van de beheer applicatie van Bonnenprinten.nl zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u deze bekijken en downloaden.

HTML-bestand Algemene Voorwaarden Bonnenprinten.nl (html-formaat).

PDF bestand Algemene Voorwaarden Bonnenprinten.nl (pdf-formaat)

Voor zover daarvan in bovenstaande voorwaarden niet is afgeweken, zijn verder op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, en wel de module's Algemeen en 4 (Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Hieronder kunt u deze bekijken en downloaden.

PDF document Module Algemeen (pdf-formaat)

PDF document Module 4: Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice (pdf-formaat)

Voor de volledigheid merken we op dat middels de Algemene Voorwaarden van ICT~Office de omgang met het vertrouwelijke karakter van uw gegevens is gewaarborgd.


Haal Acrobat Reader om PDF bestanden te lezen Gebruik Adobe Arcobat Reader voor bekijken van bestanden in pdf-formaat.