Algemene Voorwaarden


Bij het gebruik van de beheer applicatie van Bonnenprinten.nl zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u deze bekijken en downloaden.

HTML-bestand Algemene Voorwaarden Bonnenprinten.nl (html-formaat).

PDF bestand Algemene Voorwaarden Bonnenprinten.nl (pdf-formaat)

De Algemene Voorwaarden bevatten ook een Algemene Verwerkersovereenkomst. Deze verwerkingsovereenkomst is van toepassing op alle diensten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt en maakt automatisch deel uit van de overeenkomst die met elkaar wordt aangegaan bij afname van onze diensten.

Voor zover daarvan in bovenstaande voorwaarden niet is afgeweken, zijn verder op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Hieronder kunt u deze bekijken en downloaden.

PDF document Nederland ICT Voorwaarden 2014 (pdf-formaat)


Haal Acrobat Reader om PDF bestanden te lezen Gebruik Adobe Arcobat Reader voor bekijken van bestanden in pdf-formaat.