Abonnementskosten en Voorwaarden


Voor het gebruik van de Bonnenprinten.nl applicatie voor het beheer van uw klantgegevens en de communicatie tussen uw D-TEC/VMA AGR-GPS unit(s) en deze beheerapplicatie, zijn abonnementskosten verschuldigd.

Het abonnement voor het gebruik van de beheerapplicatie van uw klantgegevens bedraagt € 10.00 per maand. De contractduur is daarbij standaard één kalenderjaar (lopende van 1 januari tot 31 december) of korter wanneer u in de loop van het kalenderjaar met deze applicatie start.

Daarnaast betaald u een maandbedrag van € 7.50 per unit, voor iedere AGR-GPS unit die gekoppeld is via Bonnenprinten.nl met deze beheerapplicatie. Separaat zal D-TEC/VMA u een bedrag van € 15.00 per unit per maand doorberekenen, zijnde de kosten van deze funtionaliteit aan hun kant.

Toevoegen klantgegevens
Indien u uw klantgegevens elektronisch aan ons aanlevert volgens het door ons gevraagde format naar e-mailadres info@bonnenprinten.nl of per post naar Bonnenprinten.nl, Postbus 78, 5520 AB Eersel, kunnen wij deze gegevens voor u vooraf in uw database toevoegen. Dit kan u een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren, waardoor u direct kunt beginnen met het invoeren van vervoersbewijzen. De kosten hiervan bedragen éénmalig € 75.00 (EURO, exclusief BTW). Deze kosten zullen worden doorberekend bij de eerste incasso van de abonnementskosten.

Extra ondersteuning en/of helpdesk
Een gebruiker heeft jaarlijks recht op één uur gratis ondersteuning enof helpdesk. Indien een gebruiker meer ondersteuning en/of helpdesk wenst geldt voor de overige uren een tarief van € 85,00 per uur (exclusief BTW). Op het moment dat kosten voor ondersteuning enof helpdesk voor het eerst in rekening zullen worden gebracht, wordt dit aan de gebruiker medegedeeld. Overigens is dit tot op heden nog nooit voorgekomen.

Algemene Voorwaarden
Door registratie als gebruiker gaat gebruiker ermee akkoord dat de verschuldigde abonnementskosten maandelijks middels een doorlopende automatische incasso worden geïncasseerd van een door gebruiker opgegeven bankrekening. Het abonnement heeft een looptijd voor onbepaalde tijd en tenminste tot en met het einde van het lopende kalenderjaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe kalenderjaar te geschieden (dus vóór 1 december). Door registratie gaat gebruiker ook akkoord met de overige Algemene Voorwaarden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Overig
Voor alle overige verzoeken/aanpassingen zal in onderling overleg worden bekeken wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Dit verzoeken kunt u schriftelijk tot ons richten via het e-mail adres info@bonnenprinten.nl